Hjem

JUDASKONTORET

Judaskontoret gir en oversikt over de personer som i likhet med Judas, har sviktet sin gruppe og sitt folk. Dette er personer som mer eller mindre bevisst promoterer innvandring og islamisering på bekostning av den etnisk norske befolkning og den grunnleggende kristne norske kulturarv

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

KIRKE I SYDEN

TÅKEHEIM

SKIMORO

 

 

BLOMST I VANNET

 

 

Copyright © All Rights Reserved